4.3
امتیاز شما
رتبه
دنیای جدید شگفت انگیز میانگین 4.3 / 5 بیرون از 31
رتبه
چهاردهم ، 29K بازدید دارد
دیگر
멋진 신세계 ، دنیای جدید شگفت انگیز ، دنیای جدید شجاع (گونجیسون)
نویسنده (ها)
هنرمند
سبک (ها)
نوع
منهوا