کمدی

مداوم جنسیت

4.4
فصل 43 نوامبر 20، 2020
فصل 42 نوامبر 10، 2020

مداوم دختری که در دیوار ماندگار است

4.5
فصل 35 نوامبر 9، 2020
فصل 34 نوامبر 3، 2020

مداوم مکان او {ACERA

4.1
فصل 90 اکتبر 14، 2020
فصل 89 اکتبر 14، 2020

مداوم معلم جدید در شهر

3.5
فصل 32 سپتامبر 24، 2020
فصل 31 سپتامبر 18، 2020
نمایش دکمه ها
پنهان کردن دکمه ها