هیجان انگیز

18 +مداوم پروژه Utopia

4.3
فصل 133 نوامبر 20، 2020
فصل 132 نوامبر 13، 2020

مداوم پیکربندی شده

4
فصل 24 سپتامبر 21، 2020
فصل 23 سپتامبر 12، 2020

مداوم سرزمین مردگان

4.3
فصل 40 سپتامبر 19، 2020
فصل 39 سپتامبر 19، 2020

مداوم شکارچی

3
فصل 18 آوریل 13، 2020
فصل 17 مارس 23، 2020

مداوم خیابان 150-1

2
فصل 46 مارس 17، 2020
فصل 45 مارس 17، 2020

کارخانه جنس

3.7
فصل 8 اکتبر 30، 2019
فصل 7 اکتبر 13، 2019

مداوم قلعه به دام افتاده

3.5
فصل 2 اکتبر 13، 2019
فصل 1 اکتبر 13، 2019

18 +پایان آخرین بهشت

3
فصل 24 اکتبر 8، 2019
فصل 23 اکتبر 8، 2019

18 +پایان کلاس درس قتل

3.9
فصل 40 - پایان ژوئیه 4، 2019
فصل 39 ژوئیه 4، 2019

18 +مداوم بازی Survival

3.4
فصل 53 ژوئیه 2، 2019
فصل 52 ژوئیه 2، 2019

18 +پایان موج زامبی

3.9
فصل 21 - پایان ژوئیه 2، 2019
فصل 20 ژوئیه 2، 2019

مداوم گورگون

5
فصل 10 ژوئن 20، 2019
فصل 9 ژوئن 20، 2019

18 +مداوم در رفتن

4.7
فصل 36 ژوئن 19، 2019
فصل 35 ژوئن 12، 2019
نمایش دکمه ها
پنهان کردن دکمه ها