فانتزی

شکستن یک شرور فانتزی رمانتیک

3
فصل 37 ممکن است 23، 2023
فصل 36 ممکن است 16، 2023

Slave Knight of the Elf

4
فصل 30 ممکن است 16، 2023
فصل 29 ممکن است 3، 2023

برنامه برای امپراطور شب

5
فصل 60 ممکن است 6، 2023
فصل 59 ممکن است 6، 2023

هیپنوتیزم مطلق در دنیایی دیگر

3.8
فصل 64 ممکن است 1، 2023
فصل 63 ممکن است 6، 2023

پادشاه مقبره

3.7
383 دسامبر 27، 2022
382 دسامبر 27، 2022

بازگشت افسانه

0
فصل 73 ژانویه 4، 2023
فصل 72 دسامبر 30، 2022

تکنیک Star Martial God

3.8
584 دسامبر 7، 2022
583 دسامبر 7، 2022

قهرمان را بکش

5
فصل 103 اوت 19، 2022
فصل 102 اوت 19، 2022