صاف

خواهر و برادر

3.5
فصل 51 دسامبر 21، 2022
فصل 50 دسامبر 21، 2022

جادوگر باکره

4.3
فصل 143 ممکن است 26، 2023
فصل 142 ممکن است 26، 2023

زیرچشمی نگاه کردن

5
فصل 29 ممکن است 23، 2023
فصل 28 ممکن است 23، 2023

یادداشت کوتاه

3.9
فصل 125 ممکن است 18، 2023
فصل 124 ممکن است 11، 2023

زباله ها.

1.5
64 اکتبر 19، 2022
63 اکتبر 1، 2022

بهشت موازی

4.2
فصل 202 اکتبر 11، 2022
فصل 201 سپتامبر 23، 2022