راز

احضار او

5
فصل 115 سپتامبر 14، 2021
فصل 114 اوت 24، 2021

پرتگاه پسرانه

5
65 سپتامبر 2، 2021
64 سپتامبر 3، 2021

دوستان با اسرار

0
فصل 27 سپتامبر 2، 2021
فصل 26 سپتامبر 2، 2021

غول پیکر

4.5
077 اوت 16، 2021
076 اوت 16، 2021

اختلال

0
فصل 8 ژوئیه 30، 2021
فصل 7 ژوئیه 30، 2021

گاجو: وحش

0
فصل 27 ژوئیه 30، 2021
فصل 26 ژوئیه 30، 2021

گلیپنیر

4
جلد 10 فصل 62 ژانویه 20، 2021
جلد 9 فصل 60: کلر ژانویه 1، 2021